Prof. M.M. Mendel


Current Roles / Positions

  • Committee Member, Vereniging voor Verzekeringswetenschap (The Dutch Insurance Law Association - AIDA Dutch National Section)