Mr J.D. van de Meent


Current Roles / Positions

  • Treasurer, Vereniging voor Verzekeringswetenschap (The Dutch Insurance Law Association - AIDA Dutch National Section)